Navigace

Obsah

Popis obce


(Psáno asi v roce 1927)

Úhledná obec čítající 64 čísla s 330 obyvateli rozkládá se kolem rozlehlé návsi v podobě podkovovité. Ve východním jejím konci vzniká potůček, co odtok četných louží na návsi, z nichž většina je již zasypána. Vprostřed návse stojí výstavný kostel, bývalá pastuška, nyní obydlí kovářovo, kovárna a obecní domek. V severní části vysoká budova obecní sýpky. Náves osázena je stromovím lipovým, ořechovým, jasanovým, kaštanovým, akátovým a vrbovým. Za kovárnou je příjemný sad lipový, kde pořádány bývají různé slavnosti a zábavy. Krásné topoly, jež druhdy zdobily strž na návsi, byly v roce 1914 vyporáženy a místo nich strž posázena jasany.

Vsí vede silnice v roce 1914 sice započatá, ale po válce teprve dokončená a připojuje se k silnici rakovnicko-kralovické v poloze Pod Šibenicí. Náves sama jest uzlem četných vozových cest. Z východní části obce vede po drahách cesta k Šípům, s ní souběžná kolem Březinky k Bělbožicům. Na sever k Čisté vedou tři cesty: Dolejší kolem Dikasů, prostřední vychází z Branky naproti kostelu a Hořejší nahrazena silnicí. Ze silnice odbočuje cesta ke Kožlanům a do Hor, na jih vede cesta k Hedecku a jihovýchodně cesta do Miličova a Slatiny. U kostela pod stinným akátem stála socha Jana Nepomuckého, která po převratu shozena byla do rybníka. Postavěna byla v roce 1883 za starostenství Jana Friče.

Před špýcharem mezi dvěma kaštany stojí prostý kamenný kříž z novější doby. Za ním po převratu v roce 1919 zasazena byla školní mládeží dne 7. 4. lípa na paměť samostatnosti naší Československé republiky. Na pokraji lipového sadu u silnice byl v červenci 1923 odhalen krásný památník padlým vojínům ve světové válce za veliké účasti občanstva i z okolních obcí.